Infoa

Vaasan Vasaman toiminnan tavoitteena luoda edellytyksiä ja edistää kilpa- ja huippu-urheilua sekä kuntourheilun ja terveys-liikunnan harrastusta kaikilla tasoilla. Tarjoamme jäsenillemme monipuolista liikuntaa ja urheilua. Jäsenillämme on mahdolli-suus osallistua seuratoimintaan valmennus- ja liikuntaohjauk-sessa sekä erilaisissa tapahtumissa toimitsijatehtävissä.

Vaasan Vasama ry 
osoite: Salmikatu 15 A, 65200 Vaasa 
puh. 040-5566750 
[email protected]