Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 13.7.2018.

Rekisterinpitäjä
Vaasan Vasama ry

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietoja käsitellään seuran jäsenyyden perusteella ja jäsenen suostumuksella. Ilmoittautumalla seuran toimintaan mukaan jäsen antaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn.

Tietojen käsittelyn tarkoitus
Lain tarkoittama yhdistyksen jäsenluettelo ja seuratoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen.
Jäsen- ja toimintamaksulomakkeen lähettäminen ja maksujen seuraaminen.
Seuran tapahtumien järjestäminen ja yhteydenotot.
Tiedottaminen ajankohtaisista seuran asioista.
Harjoitusten järjestelyt ja mahdollisista muutoksista tiedottaminen.

Rekisterin tietosisältö
Jäsenen ja/tai huoltajan nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköposti ja jäsenen itsensä ilmoittamat lisätiedot.

Rekisterin tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan jäseniltä heidän itsensä tai huoltajan antamina.

Tietojen luovutus ja käsittely
Henkilötiedot viedään SUL:n yleisurheilurekisteriin, jotta jäsenelle voidaan lunastaa lisenssi ja vakuutus. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman jäsenen suostumusta. Tietoja ei luovuteta EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle. Henkilötiedot säilytetään sähköisessä muodossa. Tiedot ovat käytettävissä vain niillä seuratoiminnan järjestämiseen osallistuvilla henkilöillä, jotka niitä tarvitsevat. 

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteritiedot ja tehdä tarvittaessa korjauksia tietoihinsa. Jäsenyyden päättyessä tiedot poistetaan rekisteristä.